O nas

Kreativna baza je platforma za komuniciranje, odnose z mediji, pripravo strateških dokumentov in strateško svetovanje ustanovam, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam, umetnikom, ustvarjalcem in drugim posameznikom na področju kulture, družboslovja in humanistike, ranljivih skupin ter različnih kreativnih ter družbeno odgovornih projektov. Zavod je nastal leta 2013 z namenom spodbujanja razvoja družbe, kulture, kreativnosti, enakih možnosti in dostopnosti za vse.

Dejavnosti

• ODNOSI Z MEDIJI

• STRATEŠKO SVETOVANJE

• UPRAVLJANJE UGLEDA NAROČNIKA

• OSEBNI PR

• MODERIRANJE DOGODKOV

• ORGANIZACIJA IN IZVEDBA NOVINARSKIH KONFERENC

• PRIPRAVA KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ

• PRIPRAVA PROMOCIJSKIH BESEDIL

• KREATIVNA ZASNOVA IN IZVEDBA OSVEŠČEVALNIH AKCIJ

• KRIZNO KOMUNICIRANJE

• PRIPRAVA STRATEŠKIH DOKUMENTOV NA PODROČJU KULTURE

• UPRAVLJANJE DRUŽBENIH OMREŽIJ

• PRIPRAVA SCENARIJEV ZA OSVEŠČEVALNE IN DOKUMENTARNE FILME

Ekipa

Maja Čander, direktorica
maja.cander@kreativnabaza.si

Mitja Čander, svetovalec

 

 

 

 

 

 

 

Alenka Kociper, stalna sodelavka
alenka.kociper@kreativnabaza.si

 

Kontakt

sedež zavoda: Kunaverjeva 1, 1000 Ljubljana
pisarna: Komenskega 12, 1000 Ljubljana
tajništvo: info@kreativnabaza.si,
direktorica: 041 276 924, maja.cander@kreativnabaza.si